Hulp aanvragen

Aanvraagformulier financiële bijdrage Geurt van Lonkhuyzen Stichting

Op tijd insturen

De Geurt van Lonkhuyzen Stichting vergadert drie keer per jaar, in de maanden: februari, juni en oktober. Wilt u dit formulier ruimschoots voor deze vergaderdata insturen?

Opnieuw aanvragen

Als in het verleden bijdragen aan u zijn toegekend, betekent dat niet automatisch dat een volgende aanvraag ook toegekend zal worden. U dient elke keer opnieuw een aanvraag in te dienen, die steeds afzonderlijk bekeken zal worden.

Geen contant

De stichting keert geen contanten uit.

Voorwaarden

Aan toekenning van de financiële bijdrage kunnen voorwaarden en verplichtingen worden verbonden.

Uitbetaling

Financiële bijdragen voor voorzieningen worden na indiening van de rekening bij onze penningmeester rechtstreeks aan de leverancier uitbetaald.