Over

Geurt van Lonkhuyzen Stichting - Sinds 1901

De Geurt van Lonkhuyzen Stichting helpt inwoners en organisaties in Bennekom en Heteren die gezondheidskosten niet kunnen betalen en hierbij financiële ondersteuning nodig hebben. Dit geldt bijvoorbeeld als bepaalde gezondheidskosten niet via de gemeente worden vergoed. In dit geval kan de Geurt van Lonkhuyzen Stichting bijspringen met een gift.
Dit doen wij al sinds 1901.

Bennekom en Heteren

Voor inwoners van Bennekom en Heteren

Ondersteunt

De Geurt van Lonkhuyzen Stichting ondersteunt inwoners van Bennekom en Heteren.

Kosten voor zorg & welzijn

Bij financiële ondersteuning kosten voor zorg en welzijn.

Financieel

De stichting is er voor inwoners die gezondheidskosten financieel niet kunnen opvangen.

Aanvraag formulier

Via een aanvraagformulier

Formulier

Gegadigden kunnen ondersteuning aanvragen via een aanvraagformulier

Gift

Dit doen wij met een gift

Gift

De Geurt van Lonkhuyzen Stichting kan financieel bijspringen in de vorm van een gift.

Bij welke nood kunnen wij helpen? 

De volgende personen of organisaties kunnen een beroep doen op financiële steun vanuit de Geurt van Lonkhuyzen Stichting. 

  • Inwoners van en organisaties in Bennekom of Heteren
  • Die gezondheidskosten moeten maken
  • En deze financieel zelf niet kunnen opvangen

Enkele voorbeelden van bijdragen die de stichting heeft geleverd:

  • De Geurt van Lonkhuyzen Stichting heeft een persoon met een spraakprobleem aan een speciale computer geholpen, waarmee hij zich nu kan uitdrukken. 
  • Voor mensen op leeftijd heeft de stichting speciaal bestek aangeschaft, zodat zij weer zelfstandig kunnen eten. 
  • De stichting steunt regelmatig mensen met een beperking zodat zij bij De Bennekomse Manege Zonder Drempels naar hartenlust kunnen paardrijden. 
  • Verzorgingstehuizen kunnen voor bepaalde bijzondere gevallen op onze hulp rekenen. 
 

Steun aanvragen

Jaarlijks ontvangen wij een tiental aanvragen. Deze aanvragen bereiken ons via het sociale kernteam van de gemeente of via rechtstreekse aanvragen. U kunt steun aanvragen bij de Geurt van Lonkhuyzen Stichting met behulp van een (digitaal) aanvraagformulier. Hoe gaat dit in zijn werk? 

U gaat naar het digitale aanvraagformulier op deze website. Wilt u uw aanvraag schriftelijk doen? Download het aanvraagformulier of vraag het aanvraagformulier op. Dit kan via onderstaand contactformulier of bij de gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318. Ook als u in Heteren woont loopt de aanvraag via gemeente Ede. 

Vul het (digitale) aanvraagformulier in en stuur het volgende mee: de reden van uw aanvraag, een factuur/offerte van de zorgkosten die u moet maken en de afwijzing van uw WMO-aanvraag bij de gemeente (indien van toepassing). Deze kunt u bij uw digitale aanvraag uploaden.

Doet u de aanvraag vanuit een organisatie in Bennekom of Heteren? Stuur dan ook een begroting mee van inkomsten en kosten. 

Verzend uw aanvraag met bijlagen via het online formulier. Dit gaat heel eenvoudig via een paar muisklikken. U kunt het formulier ook downloaden en met de bijlagen schriftelijk verzenden naar het volgende adres:

Secretariaat Geurt van Lonkhuyzen Stichting
p/a Gemeente Ede
tav Lisette Veldjesgraaf, 
afd Advies en Interimmanagement
Postbus 9022
6710 HK EDE

Of per e-mail:

Lisette.veldjesgraaf@ede.nl

 

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend buigen wij ons er als bestuur over. We vergaderen in vaste maanden. Tijdens de vergadering bespreken wij uw aanvraag en nemen wij er een besluit over. 

Het kan enkele weken duren voordat u terugkoppeling krijgt op uw aanvraag. Heeft u een urgente vraag? Het is mogelijk om – bij spoed – een aanvraag tussentijds in behandeling te nemen. U ontvangt schriftelijk bericht van ons nadat het bestuur uw aanvraag heeft behandeld. 

Over het fonds

Wie was Geurt van Lonkhuyzen?

Geurt van Lonkhuyzen was een boer uit Heteren. Hij was ongetrouwd en overleed in 1905 op 71-jarige leeftijd. Voor zijn dood liet dhr. Van Lonkhuyzen vastleggen dat hij zijn bezit in een liefdadigheidsfonds wilde onderbrengen. Hij wilde mensen ondersteunen die zorg nodig hadden, maar niet voldoende geholpen konden worden door de overheid of door de kerken. Van Lonkhuyzen besloot zijn hulp toe te spitsen op inwoners van zijn geboortedorp Heteren en van Bennekom, de plaats waar hij zijn laatste jaren doorbracht samen met zijn eveneens ongetrouwde zus Maria. 

Geurt van Lonkhuyzen Stichting 

De waarde van de boerderij en het land van Geurt van Lonkhuyzen, destijds 20.000 gulden, is in de loop der jaren gegroeid tot een bedrag van €650.000. Drie hectaren landbouwgrond zijn hierbij niet meegerekend. Jaarlijks besteedt de stichting €20.000 aan mensen die gezondheidskosten niet zelf op kunnen vangen. Het fonds wordt beheerd door een zestal bestuursleden. Dhr. Van Lonkhuyzen wilde dat het fonds werd beheerd door politiek actieve mensen met een protestant-christelijke achtergrond. De gezondheidszorg en de bekostiging hiervan is vandaag de dag anders dan in 1905. Toch blijkt extra financiële hulp ook in de 21ste eeuw nog regelmatig welkom. Zo werkt de ruimhartigheid van Dhr. Van Lonkhuyzen ruim een eeuw na zijn overlijden nog altijd door. 

Lees enkele voorbeelden van mensen en organisaties aan wie de Geurt van Lonkhuyzen Stichting een bijdrage heeft geleverd, of doe zelf een aanvraag.     

Aanvraagformulier financiële bijdrage Geurt van Lonkhuyzen Stichting

Wilt u een aanvraag doen voor hulp bij de vergoeding van zorggerelateerde kosten? Dit kunt u doen met behulp van het aanvraagformulier. 

Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur via het digitale formulier

Verstuurt u de aanvraag liever per post? Dan kunt u het formulier hier downloaden (doc.) en per post verzenden. Of verstuur het Word-document per email: Lisette.veldjesgraaf@ede.nl

 

Veel gestelde vragen

Het bestuur vergadert op vastgestelde momenten, in februari, juni en oktober. Heeft u een urgente aanvraag? Dien deze dan zo spoedig mogelijk in. Het bestuur beoordeelt of uw aanvraag tussentijds in behandeling kan worden genomen.

Dat kan. Aanvragen ontvangen wij bij voorkeur via het digitale aanvraagformulier op deze website. Kunt u de aanvraag niet digitaal doen, dan kunt u uw aanvraag ook schriftelijk indienen. 

Aan individuele mensen kent de stichting in de praktijk lagere geldbedragen toe dan aan organisaties. Binnen organisaties profiteren immers vaak meerdere mensen van de financiële steun. Individuele tegemoedkomingen liggen doorgaans rond een bedrag van €1000 tot €2000. Voor organisaties kan dit oplopen tot €5000.

 

U kunt de Geurt van Lonkhuyzen Stichting ook inzetten voor deelaanvragen. Hierbij is de stichting één van meerdere geldschieters en fungeren wij als co-financierder. Bij dergelijke aanvragen toetst het bestuur van de stichting of dit past binnen de criteria.

 

Of u vaker een aanvraag hebt gedaan nemen we mee bij de beoordeling van uw aanvraag. In specifieke gevallen kan een vergoeding vaker worden toegekend. Of hier sprake van is beoordelen we als we de aanvraag in behandeling nemen. U kunt dus wel steun aanvragen als u al vaker een aanvraag heeft gedaan.

 

De Geurt van Lonkhuyzen Stichting vergoed zorg gerelateerde kosten aan inwoners en organisaties binnen Bennekom en Heteren. Woont u niet in een van deze plaatsen? Dan kunnen wij uw zorgkosten niet vergoeden. Zorgkosten omvatten koste gericht op gezondheid, een gezonde leefomgeving en het vergroten van zelfredzaamheid of de kwaliteit van leven. Voor kosten die hier buiten vallen kunt u geen aanspraak maken op vergoeding. Is er een andere subsidie of financiële hulp voor uw behoefte? Ook dan vergoed de stichting uw aanvraag niet. 

Het bestuur van de Geurt van Lonkhuyzen Stichting bestaat uit een aantal politiek actieve mensen van protestants christelijke huize. Elke 4 jaar kan de samenstelling wisselen. Dit is afhankelijk van de verkiezingen. Het bestuur van de stichting wil graag betrouwbaar en open zijn. Bij vragen over de samenstelling of jaarverslagen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Voorzitter G. (Gerdien) Maaijen

Bestuurslid R.P. (Patricia) Hoytink-Roubos 

Bestuurslid Mr. L.J. (René) Verhulst 

Bestuurslid A. (Arie) Barendrecht

Bestuurslid G. (Gerrit) Heij

Secretaris/ Pennigmeester  C. (Cora) Otter- Van den Bosch

 

Het kan enkele weken duren voordat u reactie ontvangt. We vergaderen als bestuur namelijk in vaste maanden. U kunt indien nodig een spoedaanvraag doen.

 

Helaas niet. Ondersteuning vanuit de Geurt van Lonkhuyzen Stichting is alleen bestemd voor inwoners van Bennekom en Heteren.

Ons bestuur beoordeelt elke aanvraag. De toekenning van financiële steun gebeurt in overleg.

Jazeker. De christelijke achtergrond is belangrijk voor de samenstelling van het bestuur van de stichting. Bij de toewijzing van bijdragen speelt die religieuze achtergrond echter geen rol.

Neem in dat geval gerust contact met ons op. We bekijken elke aanvraag met aandacht. 

Contact

Wij vinden het als bestuur van de Geurt van Lonkhuyzen Stichting belangrijk om open te zijn. Voor meer informatie over de stichting of jaarverslagen kunt u contact met ons opnemen via: